Afafa Logo

Methoden


GEEN ENKELE OVERWINNAAR GELOOFT IN HET TOEVAL. Friedrich Nietzsche
  • Stacks Image 4
  • Stacks Image 6
  • Stacks Image 8
Bij Afafa zijn we gespecialiseerd in sport- en functie ondersteunende trainingen. Vanuit een breed spectrum van aanbiedingsvormen zijn wij in staat gebleken een essentiële bijdrage in het behalen van doelen te leveren.
Hieronder vindt u een summiere uiteenzetting van wat wij voor u kunnen betekenen.
Stacks Image 11
Stacks Image 13
Stacks Image 29
CROSS TRAINING
In tegenstelling met de andere, in de regel commerciële sportaanbieders waarbij het bewegingsaanbod gecentreerd is rond één bepaalde hippe les- of trainingsvorm (Zumba, Insanity, Powerplate, Bootcamp en nog veel meer) om mensen tot een lidmaatschap te verleiden, kiezen wij bij AfafA voor een geheel andere aanpak.

Wij kijken naar wat er fysiek gebeurt, welke fysiologische systemen worden er belast en baseren daar onze trainingen op. Wilt u bijvoorbeeld uw uithoudingsvermogen verbeteren dan zult u vooral het aërobe systeem belasten. En de variatiemogelijkheden hierbij zijn legio, daarvoor hoeft u zich niet te beperken tot één activiteit.

Sterker nog, er is een aantal redenen om dit niet te doen:
éénzijdige trainingen
  • geven snel een trainingsplafond, er wordt geen verbetering meer gehaald uit de training;
  • kunnen de oorzaak zijn van surmanage (overbelasting, blessures);
  • leiden snel tot verveling, waardoor men afhaakt of niet meer met de noodzakelijke inzet presteert;
  • bij een les-georganiseerde aanpak bezoekt men vaak slechts éénmaal een activiteit;

Om progressie uit uw training te halen adviseren wij u om meerdere keren per week intensief te bewegen,
Al jaar en dag hameren wij op "intensief" bewegen, dit in tegenstelling tot de kul, welke nog steeds verkocht wordt.
Als u zich niet inspant, het niet echt moeite kost, gebeurt er ook bijzonder weinig en kunt u waarschijnlijk uw tijd beter besteden. Dit impliceert niet dat iedereen hetzelfde moet kunnen presteren of dat men zich met een ander moet vergelijken. Dat zou niet verstandig zijn. Een ieder dient zijn uiterste best te doen op zijn of haar niveau.

WEERSTAND TRAINING
Weerstand training is meer dan uitsluitend trainen met gewichten of het trainen van kracht. Met weerstand training kan naast de maximale of submaximale kracht of spierdikte toename bijvoorbeeld ook het lokaal spieruithoudingsvermogen worden verbeterd. Naast gewichten kunnen alle vormen van weerstand als belasting fungeren. In het algemeen is er sprake van weerstand training wanneer de belasting 40% van maximale kracht in die beweging is. Men spreekt dan van 40% van het 1RM.
Weerstand training is essentieel, maar helaas vaak een verwaarloosd aspect van afslankprogramma's.

CARDIO TRAINING
Het doel bij cardio training is het verbeteren van de transportfunctie van zuurstof via de longen en het bloed naar de werkende spieren. De arbeid wordt verricht middels het zuurstofsysteem. Aerobic, wat staat voor "met zuurstof" is hiervan is afgeleid. Alle vormen waarbij het zuurstofsysteem wordt belast en het uithoudingsvermogen wordt vergroot geldt als cardio training. De bewegingen zijn vaak cyclisch van aard.


Stacks Image 45
POWER TRAINING
Bij power training kunt u denken aan een bliksemsnel te leveren inspanning. Een sprint naar de trein, een sprong over een hindernis, zo iets. Het gaat hierbij vooral om explosieve bewegingen. Deze acties zijn van zeer korte duur en vinden plaats zonder zuurstof (anaerobe).
© 2019 afafa Contact Me